phone icon email icon fb icon logo
logo
phone icon email icon fb icon
תריסים תריסים

 

 בעת השימוש הימיומי

  • יש לוודא שאין חפצים מתחת לתריס לפני לחיצה על מתג ההפעלה, רוב התקלות, הנזקים למנוע ולשלבים בתריס נגרמים כתוצאה מסגירה של התריס על חפץ והוצאה של השלבים מאיזון.
  • התריס נסגר על חפץ? אל תלחץ על המתג! הרם מעט ידנית את התריס ושלוף את החפץ, שחרר בעדינות את התריס ורק אז גלול אותו למעלה.
  • בעת גלילה של תריסים ישנים, רצוי להיות קשוב לרעשים מהתריס ולהיות בסביבה, כאשר אחד השלבים סוטה הצידה נגרם נזק לתריס ולמנוע. עצירה מהירה תצמצם ואף תמנע את הנזק.
  • שימון הלאגר הנמצא לצד המנוע לפחות אחת לשנה, יתרום לאריכות ימי המנוע.

 

החלטת להתחדש?

  • בעת החלפת תריס הפלסטיק הישן לתריס אלומיניום, חשוב לוודא שגם המסילות עליהן נע התריס יוחלפו למסילות עם מברשות המותאמות לתריס ושומרות על השלבים מפני פגיעות ושחיקה.
  • התקנה צריכה להתבצע עם מטר ופלס, תריס שהותקן עקום, חיו קצרים, השלבים יתעקמו, ישברו ויגרם נזק למנוע.
  • בעת החלפת הרצועה שמתבלה עם השנים, יש לדרוש רצועת ניילון ולא רצועת בד. לרצועת הניילון עמידות גבוהה יותר לאורך זמן.
  • מומלץ לשקול להחליף את יתר הרצועות בבית באותה ההזדמנות, חסכוני יותר לרכז את הפעילות בפעם אחת.
  • מה שעולה בזול, בסופו של דבר עולה ביוקר.. המנוע עובד קשה... יש לבחור מנוע איכותי, חזק ושקט. מנועים תוצרת סין ידועים באיכותם הנמוכה יותר, הימנעו מהם. התקנה של מנוע מחברת Somfy איכותי שקט ואמין ונותן אחריות ל5 שנים.

© 2014 נירגד אלומיניום - מערכות אלומיניום מתקדמות

nafca - branding & web

© 2014 נירגד אלומיניום - מערכות אלומיניום מתקדמות

nafca - branding & web